printUse ctrl + p to print the page

Sociale innovatie: meerwaarde in krachtig samenspel

Authors: Everts, P. et alii.
Publication date: 2014 (in Sigma online) 

  • De aandacht voor sociale inovatie is de afgelopen tien jaar wereldwijd toegenomen.
  • Nu de economie weer aantrekt lijkt de aandacht weer af te nemen en dat is onwenselijk.
  • Om sociale innovatie een impuls te geven is meer samenwerking nodig, een bundeling van krachten, creativiteit, eigenaarschap van vraagstukken, technologie en leiderschap.